Co điếu DN21-DN60

7.20046.400

Co điếu có nhiều quy cách như : DN21, DN27-DN21, DN34, DN34-DN27, DN34-DN21…

  • DN21
  • DN27
  • DN34
  • DN42
  • DN49
  • DN60
Xóa
Mã: N/A Danh mục: